ONDERWIJS

workshops/lezingen

lessen voor leerlingen

adviezen voor scholen

WORKSHOPS/LEZINGEN

Kritisch denken

Een belangrijke vaardigheid in het onderwijs van de 21ste eeuw. Hoe bereiden we onze scholen hierop voor? Argumentatie is het sleutelwoord.

Spelenderwijs leren argumenteren en debatteren in het kader van kritisch denken

Zeer interactieve workshop met diverse spelvormen. Gebaseerd op het boek Dus, want, maar en tenzij.

 

Argumenteren, zowel voor basis – als secundair onderwijs (voor leraren)

Vraaggestuurd, op maat voor scholen, scholengemeenschap en scholengroep

Misleidende informatie en fake news

Interactieve workshop gebaseerd op het boek 'N(i)et echt!'

LESSEN VOOR LEERLINGEN

Diverse concepten zijn mogelijk en te bespreken.

Keuze uit verschillende units in een lessenreeks of als teaser 2 aansluitende lesuren van 50 min.


Argumenteren 

 

Filosoferen

 

Socratische gesprekken

 

Kritisch denken

ADVIEZEN

Een beleidsplan opmaken voor een school is werken aan de missie, de visie, het opstellen van strategische en operationele doelstellingen, het verwoorden van de waarden. Ter ondersteuning wordt een dashboard aangeboden.


SWOT-analyse

Na de SWOT wordt een matrix opgesteld om verder te handelen.


Individueel advies voor leraar

Een jaarplan opmaken, lessen structureren, proefwerken opstellen, evalueren en beoordelen, enz.

 

Individueel advies voor beleidsverantwoordelijke

Het schooljaar voorbereiden, draaiboeken opstellen, klassenraden voorzitten, deliberaties leiden, enz.