ONDERNEMINGEN

LEZINGEN/WORKSHOPS

Kwantificeren van onze onwetendheid

Meten en toch nog niet concreet iets weten, kanttekeningen bij het adagium 'meten is weten'.

Bestel het boek 'Met onwetenden onwetendheid kwantificeren en kwalificeren'


Argumenteren

Het nut van goed te kunnen argumenteren kan niet overschat worden.


Kritisch denken

Wat zijn betrouwbare bronnen? Hoe kan ik grote fouten vermijden?


Drie spiegelmodel

Ook al is het boek oorspronkelijk geschreven voor het onderwijs, het is het ook bruikbaar in ondernemingen.

Bestel het boek 'Drie spiegelmodel'.


Kiezen van de juiste medewerker/het juiste product

Waar moet ik op letten bij aanwerving/aankoop? Een modus operandi.

 

 

ADVIES


Beleidsplan opmaken

Missie, visie, strategische en operationele doelstellingen, een dashboard. Ik bekijk het samen met u.


SWOT-analyse

Wat zijn onze sterke en zwakke punten, zijn er kansen en wat zijn de bedreigingen voor ons bedrijf. Hoe gaan we daar mee om en hoe kunnen we de toekomst veilig stellen.